NJOFTIMET E FUNDIT PËR MEDIA

Shell në Shqipëri sqaron aktivitetet e studimit gjeofizik në Bllokun 4

maj 02, 2021

Tirane - Në përgjigje të pyetjeve të ngritura nga disa pjesëtarë të komunitetit, Ante Frens, Dretori i Përgjithshëm i Shell në Shqipëri, tha: “Studimi gjeofizik që Shell po zhvillon në Bllokun 4 na shërben për të kuptuar më mirë perspektivën e zbulimit në Bllokun 2.

Shell in Albania explains the geophysical survey activities in Block 4

maj 02, 2021

Tirana - In response to questions raised by some stakeholders, Ante Frens, Country Chair of Shell in Albania, said: “The geophysical survey Shell is conducting in Block 4 serves us to better understand the prospects of Block 2 discovery.

NJOFTIMET E FUNDIT PËR MEDIA

Më shumë rreth nesh

Na kontaktoni

Detaje për të kontaktuar ekipet dhe zyrat tona për shërbimet ndaj klientëve në Angli.

Marka Shell

Marka Shell promovon vlerat, cilësinë e shërbimeve dhe produkteve tona në gjithë botën.

Ju mund të jeni i interesuar edhe në

Cilët Jemi

Informohuni mbi aktivitetin dhe njerëzit tanë, si dhe mbi mënyrën sesi ne po punojmë së bashku për t'i dhënë shtysë progresit, përmes zgjidhjeve energjetike më të shumta dhe ekologjike.

Shell Upstream Albania në Komunitetin Lokal

Shell synon të jetë një fqinj i mirë në zonat ku operon, duke u ofruar përfitime komuniteteve lokale të afërta.

Çfarë bëjmë

Shell është një shoqëri ndërkombëtare energjetike që ka si synim të plotësojë kërkesën globale gjithnjë në rritje për zgjidhje energjetike më të shumta dhe më ekologjike, në mënyra të përgjegjshme në aspektin ekonomik, mjedisor dhe social.