Të dhënat tuaja personale

Duam t'ju informojmë për qëllimet dhe të drejtat tuaja në lidhje me të dhënat personale të mbledhura rreth jush nga një ose disa kompani brenda grupit të kompanive Shell ('Shell'). Ju lutemi të zgjidhni Lajmërimin (et) e Privatësisë që ju përshtatet si më poshtë.

Këto Njoftime të Privatësisë mund të plotësohen edhe me njoftime lokale/shtesë. Këto Njoftime gjenden në gjuhët lokale (kur është e aplikueshme) në faqen e Shell të vendit përkatës.

Shell ka miratuar Rregullat Detyruese të Korporatave të cilat sigurojnë kuadrin e përputhshmërisë së privatësisë të miratuar nga Autoriteti Holandez i Mbrojtjes së të Dhënave, në mënyrë që kompanitë Shell të jenë në gjendje të transferojnë në mënyrë të ligjshme të dhënat personale të punonjësve dhe klientëve të saj evropianë tek kompanitë e tjera brenda grupit Shell, në përputhje me ligjin e BE-së për mbrojtjen e të dhënave.

Ju lutemi mos ngurroni të na kontaktoni nëse keni ndonjë pyetje apo shqetësim lidhur me përpunimin e të dhënave tuaja personale – detajet e kontaktit janë dhënë në Lajmërimin e Privatësisë më poshtë dhe në faqen e internetit të Shell, të vendit ku është vendndodhja juaj.

 

Motorist, Besnikëria e klientit, përdoruesi i aplikacionit Shell

Informacione për individë të cilët janë ose kanë qenë klientë të shitjes me pakicë, anëtarë të një programi besnikërie Shell, vizitor i një faqeje interneti të Shell dhe/ose përdorues i një aplikacioni dixhital të Shell.

Aplikant për punë

Informacione për individët që aplikojnë për punë, ose që marrin pjesë në një event rekrutimi ose i nënshtrohen një procesi vlerësimi me Shell.

Klient, furnizues, partner ose investitor biznesi

Informacione për individët që lidhen me klientët tanë të biznesit (B2B), furnizuesit, partnerët e biznesit, aksionarët dhe/ose investitorët.

Punonjës, kontraktor ose vartës aktual ose i mëparshëm i Shell

Informacionet për individë që janë ose kanë qenë punonjës, praktikantë ose kontraktorë individualë si edhe vartës të punonjësve të Shell.