Procesi i përzgjedhjes dhe vlerësimi i aplikimit

  • Hapet aplikimi online

  • Njoftohen kandidatët e përzgjedhur

  • Njoftohen fituesit me email

  • Mbyllet aplikimi

    22 Korrik 2022

  • Kryhet intervistimi

  

NË KËTË SEKSION

Shell Upstream Albania në Komunitetin Lokal

Shell synon të jetë një fqinj i mirë në zonat ku operon, duke u ofruar përfitime komuniteteve lokale të afërta.

Çfarë do të thotë qëndrueshmëri për Shell

Për Shell, qëndrueshmëri do të thotë të ofrosh energji në mënyrë të përgjegjshme, duke respektuar njerëzit, sigurinë e tyre dhe mjedisin.