Në këtë pjesë

Cilët Jemi

Informohuni mbi aktivitetin dhe njerëzit tanë, si dhe mbi mënyrën sesi ne po punojmë së bashku për t'i dhënë shtysë progresit, përmes zgjidhjeve energjetike më të shumta dhe ekologjike.

Çfarë bëjmë

Shell është një shoqëri ndërkombëtare energjetike që ka si synim të plotësojë kërkesën globale gjithnjë në rritje për zgjidhje energjetike më të shumta dhe më ekologjike, në mënyra të përgjegjshme në aspektin ekonomik, mjedisor dhe social.

Vlerat tona

Parimet e Përgjithshme të Biznesit, Kodi i Sjelljes dhe Kodi i Etikës na ndihmojnë të gjithëve që të veprojmë në përputhje me vlerat tona.

Marka Shell

Marka Shell promovon vlerat, cilësinë e shërbimeve dhe produkteve tona në gjithë botën.

Na kontaktoni

Detaje për të kontaktuar ekipet dhe zyrat tona për shërbimet ndaj klientëve në Angli.

Raporte dhe botime

Shkarkoni raportet vjetore të Shell-it e botime të tjera, ose lexojini ato online.