Me strategjinë tonë kërkojmë që të përforcojmë pozicionin tonë si lider në industrinë e naftës dhe gazit, ndërkohë që ndihmojmë në plotësimin e kërkesave globale për energji në mënyrë të përgjegjshme. Siguria dhe përgjegjësia mjedisore e sociale janë në qendër të aktiviteteve tona.

Shell në Shqipëri

Kërkimi i naftës dhe gazit

Duke e ditur sesi është formuar nafta dhe gazi, ne marrim informacion të rëndësishëm për fazën e parë të zhvillimit të naftës: kërkimi. Njohja e moshës gjeologjike, përbërësve shkëmborë dhe hollësirave të tjera të sistemeve të mundshme për depozitim, na tregon se ku mund të kërkojmë gjeografikisht.

Megjithatë, gjetja e tyre është një proces i gjatë dhe i ndërlikuar. Mund të nevojiten vite kërkimesh, studimesh dhe shpimesh kërkimi përpara se të prodhohet qoftë edhe një pikë e vetme naftë ose gaz. Por, edhe nëse zbulohet, sasia apo cilësia e hidrokarbureve mund të mos jetë e mjaftueshme për prodhim. Edhe kërkimi është një proces që kushton shtrenjtë, por ndërkohë që mund të duhen 5 deri në 15 vjet për të gjetur dhe për të zhvilluar një vendburim nafte dhe gazi, dhe më tej ai mund të nxjerrë prodhim deri në 50 vjet. Edhe nëse në një zonë të veçantë nuk zbulohet naftë ose gaz, informacioni i mbledhur përmes këtyre operacioneve na ndihmon të përmirësojmë njohuritë tona dhe na lejon të përmirësojmë vendimet tona të ardhshme. Sot, përparimet teknologjike na lejojmë të gjejmë hidrokarbure më shpejt dhe në mënyrë më ekonomike se kurrë më parë, duke zvogëluar ndërkohë ndikimin në mjedis të operacioneve të kërkimit.

Në pusin Shpirag-3, parashikojmë të gjejmë hidrokarbure diku në thellësinë 5 km dhe 7 km nën sipërfaqe. Kjo do të thotë se duhet të shpojmë në shkëmbinj jashtëzakonisht të fortë dhe në zona gjeologjike shumë të ndërlikuara. Shpimi parashikohet të jetë i ngadaltë dhe i vazhdueshëm, dhe parashikohet të zgjasë të paktën një vit dhe do të përdoret një sondë shpimi më e madhe për të na mundësuar që të arrijmë më lehtë në këto thellësi. Si shoqëri, ne kemi mbi 100 vjet që kërkojmë dhe zhvillojmë hidrokarburet në mbarë botën (duke përfshirë edhe terrenet më të vështira).

Veprimtaritë në vijim

Në fillim të vitit 2016, do të fillojë puna për mbrojtësen e pusit Shpirag 3 për të ndërtuar rezultatet nga pusi Shpirag 2 që ndodhet pranë dhe për të vijuar kërkimet e mëtejshme për naftë. Kemi planifikuar të fillojmë shpimin për naftë në verë të vitit 2016, duke iu nënshtruar të gjitha lejeve dhe miratimeve të nevojshme.  Procesi i ndërtimit është një operacion shumë i specializuar që kërkon punonjës shumë të trajnuar dhe me eksperiencë.

Shell në të gjithë botën

Shell është një grup global me shoqëri energjie dhe lëndësh petrokimike.

Operacionet tona ndahen në pesë biznese: Upstream, Integrated Gas, Unconventional Resources, Downstream dhe Projects & Technology.

“Upstream” përqendrohet në kërkimin e rezervave të reja të gazit të lëngshëm dhe gazit natyror dhe në zhvillimin e projekteve të mëdha të reja, ku teknologjia dhe ekspertiza jonë u japin vlerë të shtuar zotëruesve të burimeve.

“Integrated Gas” përqendrohet në lëngëzimin e gazit natyror (GLN) dhe konvertimin e gazit në lëng (GTL), në mënyrë që të magazinohet dhe të transportohet në mënyrë të sigurt në tregjet anembanë botës.

Organizata jonë “Unconventional Resources” është përgjegjëse për veprimtaritë e lëndëve djegëse të rënda dhe shistet e naftës dhe gazit në Amerikën e Veriut.

“Downstream” përqendrohet në kthimin e naftës së papërpunuar në një gamë produktesh të rafinuara, të cilat transportohen dhe tregtohen nëpër botë për përdorim të brendshëm, industrial dhe transport. Përveç kësaj, ne prodhojmë dhe shesim lëndë petrokimike për përdorim industrial në mbarë botën.

Biznesi jonë “Projects & Technology” është përgjegjës për ofrimin e projekteve të reja të zhvillimit dhe kërkimit, si dhe për zhvillimin që çon drejt investimeve novatore dhe me kosto të ulët për të ardhmen.

JU MUND TE JENI TE INTERESUAR EDHE NE

Qëndrueshmëria

Sustainability at Shell is about delivering energy in a responsible way to meet the world’s growing needs.

Energji dhe inovacion

Si e përdorim zgjuarsinë e njerëzve, inovacionin dhe teknologjinë për të çliruar energji më të mëdha, më të pastra për dekadat e ardhshme.