SHELL NË NJË VËSHTRIM TË SHPEJTË

Historia e Shell në Shqipëri

Historia e Shell në Shqipëri nis në vitin 1994 me marrjen e blloqeve B dhe F. Shell përfundoi kërkimet sizmike, por nuk arriti të shpojë puse për shkak të shpërthimit të një trazire civile që e detyroi Shell që për arsye madhore ta zgjidhte kontratën e vet me ndarje prodhimi. Më pas, këto dy blloqe iu dhanë përkatësisht shoqërisë Petromanas (Blloku B) dhe Bankers (Blloku F).

Në datën 9 shkurt 2012, Shell Upstream Albania B.V. filloi punimet (fillimisht me 50%) në dy blloqe ekzistuese të kërkimit në tokë, në jug të Shqipërisë së Mesme (Blloku 2-3) në zotërim të Petromanas. Akti i Transferimit u miratua nga organi rregullator (AKBN) më 17 prill 2012. Në qershor të vitit 2012, filloi fushata e studimit sizmik, e kërkimit dhe vlerësimit me nisjen e shpimit të pusit "Shpirag-2", i cili solli rezultate pozitive (të shpallura më 4 nëntor 2013) dhe deklarimi zyrtar u bë më 9 janar 2014. Në qershor 2013, Shell dhe Petromanas ranë dakord për një ndarje të dytë, ku si rezultat Shell përfitoi 75% të interesit në Blloqet 2 dhe 3.

Në mars 2016, Shell mori nga Petromanas të drejtën e shfrytëzimit në Bllokun 2-3 në tokë në jug të Shqipërisë se mesme, pasi bleu nga Petromanas pjesën e mbetur të saj në kontratën me ndarje prodhimi.

Angazhimi ynë

Shell është i angazhuar të kërkojë për naftë në Shqipëri, në mënyrë të qëndrueshme, të sigurt dhe të përgjegjshme. Ne ekuilibrojmë interesat afatgjata dhe afatshkurtra dhe në marrjen e vendimeve tona marrim gjithashtu në konsideratë edhe faktorët e jashtëm ekonomikë, mjedisorë dhe socialë. Ne ndjekim një qasje të organizuar për shëndetin, sigurinë dhe mjedisin dhe jemi të përkushtuar për të kërkuar mënyra për të reduktuar ndikimin në mjedis të operacioneve tona. Ne duam të jemi fqinj i mirë, sidomos për të menaxhuar ndikimet tona sociale në komunitetet lokale përreth zonave ku operojmë. Për ne është e rëndësishme të dëgjojmë dhe t'u përgjigjemi pyetjeve në mënyrë të sinqertë dhe të përgjegjshme. Gjithashtu, edhe infrastruktura e ndërtuar, si për shembull bajpasi në Mbreshtan, edhe komunitetet lokale në njësinë administrative Sinjë do të përfitojnë nga investimet sociale. Ne punojmë me drejtuesit dhe ekspertët e komuniteteve për të ndihmuar në identifikimin e projekteve që përshtaten me kontekstin lokal dhe plotësojnë biznesin e Shell.

Shell në të gjithë botën

Royal Dutch Shell është themeluar në vitin 1907, edhe pse historia jonë daton në fillim të shekullit të 19-të, në një dyqan të vogël në Londër, ku familja Samuel shiste guaska deti.

Sot, Shell është një nga shoqëritë më të mëdha në botë të energjisë, e cila ka punësuar mesatarisht 94 000 persona dhe ushtron veprimtarinë e saj në më shumë se 70 shtete. Selia jonë qendrore ndodhet në Hagë, Holandë dhe Drejtori ynë i Përgjithshëm quhet Ben van Beurden. Shoqëria mëmë e grupit Shell është Royal Dutch Shell plc, e cila është e themeluar në Angli dhe Uells.

Strategjia jonë kërkon të përforcojë pozitën tonë si lider të industrisë së naftës dhe gazit, duke ofruar ndihmën tonë për plotësimin e kërkesës botërore për energji në mënyrë të përgjegjshme. Siguria dhe përgjegjshmëria mjedisore dhe sociale janë në qendër të veprimtarive tona.

Objektivi ynë

Ne besojmë se nafta dhe gazi do të mbeten pjesë thelbësore e kombinimit të energjisë së botës edhe për shumë dekada që do të vijnë. Roli ynë është të sigurohemi që të nxjerrim dhe t'i ofrojmë këto burime energjie me fitim dhe në mënyra të përgjegjshme sociale dhe mjedisore.

Synimi ynë është të punojmë ngushtë me klientët dhe partnerët tanë dhe me hartuesit e politikave për të çuar përpara përdorimin më efikas dhe më të qëndrueshëm të burimeve të energjisë dhe burimeve natyrore.

Njerëzit tanë

Njerëzit tanë punojnë së bashku në disa nga projektet më novatore dhe emocionuese për energjinë në botë. Një fuqi punëtore e shumëllojshme dhe një ambient pune gjithëpërfshirës janë elementë jetikë për suksesin tonë, duke çuar në arritjen e inovacioneve më të mëdha dhe zgjidhjeve më të mira.

Trajnimi profesional, programet e zhvillimit dhe mbështetja e vazhdueshme do të thotë se njerëzve tanë u jepet çdo mundësi për të arritur potencialin e tyre. Madje edhe programet tona të lidershipit u japin mundësi individëve të talentuar të bëhen drejtuesit e së nesërmes në industrinë e energjisë. 

Një shikim mbi Shell (2016)

Operojmë në më shumë se 70 shtete

Kemi punësuar rreth 92 000 punonjës

Gjatë vitit janë shitur 57.1 ton LNG

22 rafineritë në të cilat kemi interesa

ne prodhojmë në ditë sasi nafte të barazvlefshme me 3.7 milion fuçi 

Shkarkoni broshurën tonë të projekteve "Krijo"

Performanca financiare (2016)

Të ardhura: 233.6 bilion dollarë 

Fitime: 4.8 bilion dollarë 

Investimi Kapital: 79.9 bilion dollarë  (duke përfshirë blerjen e BG Group plc)

Investim për kërkim dhe zhvillim: 1.0 bilion dollarë 

Fakte të shpejta për zhvillim të qëndrueshëm (2016)

102 milion dollarë  të shpenzuara për investime shoqërore vullnetare në mbarë botën. Nga të cilat:

  • reth 44 milion dollarë të shpenzuara në programe lokale për zhvillimin e komunitetit, lehtësim nga fatkeqësitë, edukim, shëndet dhe biodiversitet ; si dhe
  • rreth 58 milion dollarë të shpenzuara për temat tona botërore- aksesi i energjisë, zhvillimi i aftësive dhe sipërmarrjes lokale dhe edukimi STEM.

Ne vlerësojmë se pothuajse 96 milion dollarë të shpenzimeve tona totale në 2016 janë kryer në vendet që janë pjesë e  Indeksit të Zhvillimit Njerëzor të Programit të Zhvillimit të Kombeve të Bashkuara 2015, që do të thotë, ato vënde  të përcaktuara të kenë produkt të brendshëm bruto më pak se 15,000 dollarë në vit për person.

Më shumë rreth nesh

Vlerat tona

Parimet e Përgjithshme të Biznesit, Kodi i Sjelljes dhe Kodi i Etikës na ndihmojnë të gjithëve që të veprojmë në përputhje me vlerat tona.

Ju mund të jeni i interesuar edhe në

E ardhmja e energjisë

Ne përdorim njohurinë tonë, teknologjinë dhe inovacionin për të ofruar më shumë energji të pastër për popullsinë gjithnjë e në rritje.

Qëndrueshmëria

Sustainability at Shell is about delivering energy in a responsible way to meet the world’s growing needs.