SHELL NË NJË VËSHTRIM TË SHPEJTË

Historia e Shell në Shqipëri

Historia e Shell në Shqipëri nis në vitin 1994 me marrjen e blloqeve B dhe F. Shell përfundoi kërkimet sizmike, por nuk arriti të shpojë puse për shkak të shpërthimit të një trazire civile që e detyroi Shell që për arsye madhore ta zgjidhte kontratën e vet me ndarje prodhimi. Më pas, këto dy blloqe iu dhanë përkatësisht shoqërisë Petromanas (Blloku B) dhe Bankers (Blloku F).

Në datën 9 shkurt 2012, Shell Upstream Albania B.V. filloi punimet (fillimisht me 50%) në dy blloqe ekzistuese të kërkimit në tokë, në jug të Shqipërisë së Mesme (Blloku 2-3) në zotërim të Petromanas. Akti i Transferimit u miratua nga organi rregullator (AKBN) më 17 prill 2012. Në qershor të vitit 2012, filloi fushata e studimit sizmik, e kërkimit dhe vlerësimit me nisjen e shpimit të pusit "Shpirag-2", i cili solli rezultate pozitive (të shpallura më 4 nëntor 2013) dhe deklarimi zyrtar u bë më 9 janar 2014. Në qershor 2013, Shell dhe Petromanas ranë dakord për një ndarje të dytë, ku si rezultat Shell përfitoi 75% të interesit në Blloqet 2 dhe 3.

Në mars 2016, Shell mori nga Petromanas të drejtën e shfrytëzimit në Bllokun 2-3 në tokë në jug të Shqipërisë se mesme, pasi bleu nga Petromanas pjesën e mbetur të saj në kontratën me ndarje prodhimi.

Angazhimi ynë

Shell është i angazhuar të kërkojë për naftë në Shqipëri, në mënyrë të qëndrueshme, të sigurt dhe të përgjegjshme. Ne ekuilibrojmë interesat afatgjata dhe afatshkurtra dhe në marrjen e vendimeve tona marrim gjithashtu në konsideratë edhe faktorët e jashtëm ekonomikë, mjedisorë dhe socialë. Ne ndjekim një qasje të organizuar për shëndetin, sigurinë dhe mjedisin dhe jemi të përkushtuar për të kërkuar mënyra për të reduktuar ndikimin në mjedis të operacioneve tona. Ne duam të jemi fqinj i mirë, sidomos për të menaxhuar ndikimet tona sociale në komunitetet lokale përreth zonave ku operojmë. Për ne është e rëndësishme të dëgjojmë dhe t'u përgjigjemi pyetjeve në mënyrë të sinqertë dhe të përgjegjshme. Gjithashtu, edhe infrastruktura e ndërtuar, si për shembull bajpasi në Mbreshtan, edhe komunitetet lokale në njësinë administrative Sinjë do të përfitojnë nga investimet sociale. Ne punojmë me drejtuesit dhe ekspertët e komuniteteve për të ndihmuar në identifikimin e projekteve që përshtaten me kontekstin lokal dhe plotësojnë biznesin e Shell.

Shell në të gjithë botën

Royal Dutch Shell është themeluar në vitin 1907, edhe pse historia jonë daton në fillim të shekullit të 19-të, në një dyqan të vogël në Londër, ku familja Samuel shiste guaska deti.

Sot, Shell është një nga shoqëritë më të mëdha në botë të energjisë, e cila ka punësuar mesatarisht 94 000 persona dhe ushtron veprimtarinë e saj në më shumë se 70 shtete. Selia jonë qendrore ndodhet në Hagë, Holandë dhe Drejtori ynë i Përgjithshëm quhet Ben van Beurden. Shoqëria mëmë e grupit Shell është Royal Dutch Shell plc, e cila është e themeluar në Angli dhe Uells.

Strategjia jonë kërkon të përforcojë pozitën tonë si lider të industrisë së naftës dhe gazit, duke ofruar ndihmën tonë për plotësimin e kërkesës botërore për energji në mënyrë të përgjegjshme. Siguria dhe përgjegjshmëria mjedisore dhe sociale janë në qendër të veprimtarive tona.

Objektivi ynë

Qëllimi i Shell është t'i japë shtysë progresit përmes zgjidhjeve energjetike më të shumta dhe më ekologjike. Ne besojmë se standardet e jetesës në rritje për një popullsi globale gjithnjë në rritje kanë të ngjarë të vazhdojnë të nxisin kërkesën për energji, naftë dhe gaz gjatë viteve të ardhshme. Në të njëjtën kohë, ndryshimet teknologjike dhe nevoja për të trajtuar ndryshimet klimatike tregojnë se bota është duke pësuar një tranzicion drejt një sistemi energjetik me nivele të ulëta karboni dhe me burime të shumta.

Përballë këtij sfondi, ambiciet tona strategjike janë:

Ofrimi i investimeve të klasit botëror. Kjo përfshin rritjen e fluksit të lirë të parasë dhe rritjen e fitimeve të aksionereve, mbi bazat e një kuadri të fortë financiar dhe një portofoli të qëndrueshëm;

Suksesi në tranzicionin energjetik përmes përmbushjes së nevojave të shoqërisë për më shumë energji të pastër, të përshtatshme dhe konkurruese; dhe
të sigurojmë një mbështetje të gjerë nga shoqëria përmes qasjes së vlerave të përbashkëta të aktiviteteve tona.

Aftësia jonë për të përmbushur ambiciet tona strategjike varet nga mënyra sesi ne reagojmë ndaj forcave konkurruese. Ne vlerësojmë në mënyrë të vazhdueshme mjedisin e jashtëm - tregjet dhe faktorët kryesorë ekonomikë, politikë, socialë dhe mjedisorë që i profilizojnë ato - për të vlerësuar ndryshimet në forcat konkurruese dhe në modelet e biznesit.

Ne synojmë të përmirësojmë vazhdimisht performancën tonë operacionale, duke vënë theksin te shëndeti, siguria, mbrojtja, mjedisi dhe asetet.

Njerëzit tanë

Njerëzit tanë janë çelësi drejt realizimit me sukses të strategjisë së Shell dhe drejt mbështetjes së performancës së aktivitetit në terma afatgjatë. Për të arritur një performancë konkurruese në kuadrin energjetik në zhvillim, nevojiten njerëz kompetentë, të cilët të punojnë së bashku në mënyrë të sigurt.

Një fuqi punëtore e shumëllojshme dhe një ambient pune gjithëpërfshirës janë elementë jetikë për suksesin tonë, të cilët çojnë në arritjen e inovacioneve më të mëdha dhe zgjidhjeve më të mira energjetike. Ne besojmë se ekipet e shumëllojshme të udhëhequra nga liderë gjithëpërfshirës japin më shumë siguri dhe performancë më të lartë.

Një shikim mbi Shell (2016)

Ne operojmë në mbi 70 vende

Kemi rreth 86000 të punësuar

Kemi shitur 66 milionë tonë LNG gjatë një viti

Interesat tona shtrihen në 21 rafineri

Prodhojmë 3,7 milionë fuçi nafte në ditë

Performanca financiare (2016)

Qarkullimi: 305,2 miliardë dollarë

Të ardhurat: 13,4 miliardë dollarë

Investimi i kapitalit: 24 miliardë dollarë

Investimi në fushën e kërkimit dhe zhvillimit: 922 milionë dollarë

Fakte të shpejta për zhvillim të qëndrueshëm (2016)

Kemi shpenzuar 111 milionë dollarë në investime sociale vullnetare në mbarë botën. Prej këtyre:

rreth 54 milionë dollarë janë shpenzuar në programe lokale për zhvillimin e komuniteteve, lehtësimin e fatkeqësive, arsimimin, sigurinë rrugore, shëndetin dhe biodiversitetin.

rreth 57 milionë dollarë janë shpenzuar në tematikat tona globale - aksesi në energji, nxitja e aftësive dhe sipërmarrjeve lokale, si dhe arsimimi në shkenca, teknologji, inxhinieri dhe matematikë.

Sipas përllogaritjeve tona, 107 milionë dollarë nga shuma totale e investimeve sociale gjatë vitit 2017 janë shpenzuar në vende të cilat janë pjesë e Indeksit të Zhvillimit Njerëzor 2016 të Programit të Kombeve të Bashkuara për Zhvillim. Këto vende kanë prodhim të brendshëm bruto prej më pak se 15 mijë dollarë në vit për person. Një mbështetje e konsiderueshme është ofruar gjithashtu në formën e punës vullnetare nga punonjësit e Shell, si dhe në formën e dhurimit të pajisjeve.

Më shumë rreth nesh

Çfarë bëjmë

Shell është një shoqëri ndërkombëtare energjetike që ka si synim të plotësojë kërkesën globale gjithnjë në rritje për zgjidhje energjetike më të shumta dhe më ekologjike, në mënyra të përgjegjshme në aspektin ekonomik, mjedisor dhe social.

Vlerat tona

Parimet e Përgjithshme të Biznesit, Kodi i Sjelljes dhe Kodi i Etikës na ndihmojnë të gjithëve që të veprojmë në përputhje me vlerat tona.

Ju mund të jeni i interesuar edhe në

E ardhmja e energjisë

Ne përdorim njohurinë tonë, teknologjinë dhe inovacionin për të ofruar më shumë energji të pastër për popullsinë gjithnjë e në rritje.

Qëndrueshmëria

Sustainability at Shell is about delivering energy in a responsible way to meet the world’s growing needs.