Grafik me të katër grafikët kryesorë me kolona të "Fuqizimit të progresit" në motiv rombi

Powering Progress

Powering Progress përcakton strategjinë tonë për të përshpejtuar kalimin e biznesit tonë në emetime neto zero. Kjo strategji është krijuar për të prodhuar vlerë për aksionarët, klientët tanë dhe shoqërinë në tërësi. Powering Progress ka katër objektiva kryesorë në mbështetje të qëllimit tonë, të fuqizojmë progresin së bashku, duke ofruar më shumë forma energjie dhe energji më të pastër. Ai bazohet mbi vlerat tona themelore dhe fokusi ynë mbi sigurinë në punë.

Grafik 3d i kolonës së Gjenerimit të vlerës për aksionarët

Krijimi i vlerës për aksionarët

Powering Progress prodhon vlerë për aksionarët tanë. Ofron forcën financiare për ta transformuar kompaninë tonë, teksa bota bën kalimin drejt një energjie më të pastër.

Grafik 3d i kolonës së Arritjes së emetimeve zero neto

Arritja e emetimeve zero neto

Fuqizimi i progresit fokusohet mbi punën me klientët tanë dhe në sektorë për të përshpejtuar kalimin në emetime zero neto, krahas me shoqërinë. Një botë me zero neto është ajo ku shoqëria ndalon së shtuari sasinë gjithsej të gazrave të efektit serrë në atmosferë.

Grafik 3d i kolonës së Fuqizimit të jetëve

Fuqizimi i jetëve

Powering Progrss do të thotë fuqizim i jetëve dhe i mjeteve tona të jetesës përmes produkteve dhe aktiviteteve tona, dhe duke mbështetur një shoqëri gjithëpërfshirëse.

Grafik 3d i kolonës së Respektit ndaj natyrës

Respekti ndaj natyrës

Powering Progress nënkupton edhe respektin ndaj natyrës përmes mbrojtjes së mjedisit, uljes së mbetjeve dhe një kontributi pozitiv në biodiversitet.

Grafik me të katër grafikët kryesorë me kolona të "Fuqizimit të progresit"

Vlerat tona themelore dhe fokusi mbi sigurinë në punë

Powering Progress mbështetet në vlerat tona themelore të sinqeritetit, integritetit dhe respektit për njerëzit, dhe fokusi ynë mbi sigurinë në punë. Këtu përfshihen edhe përkushtimi ynë për të bërë biznes në një mënyrë etike dhe transparente.