Foto e tri turbinave me erë në një kodër me një grafik të "Arritjes së shkarkimeve zero neto"

Arritja e emetimeve zero neto

Punojmë me klientët tanë dhe në të gjithë sektorët për të përshpejtuar kalimin në emetimet zero neto

Dy punonjës të Shell që ecin në mes të paneleve diellore masive

Përballja me ndryshimet klimatike është një sfidë urgjente. Ne do të kontribuojmë për një botë me emetime zero neto, ku shoqëria ndalon së shtuari sasinë totale të emetimeve të gazrave serrë në atmosferë.

Kjo është arsyeja pse ne kemi vendosur një objektiv për t'u bërë një biznes energjie me emetime zero neto deri në vitin 2050, në hap me shoqërinë dhe klientët tanë. Kjo mbështet qëllimin më ambicioz për t'iu përgjigjur ndryshimeve klimatike të paraqitura në marrëveshjen e OKB-së: për të kufizuar rritjen e temperaturës mesatare globale në 1,5° celsius.

Një anije mallrash e ankoruar nga këndvështrimi i një shpendi

Duke u bërë një biznes me emetime energjie zero neto do të thotë që po reduktojmë emetimet nga aktivitetet tona dhe nga karburantet, si dhe produktet e tjera të energjisë që u shesim klientëve tanë. Kjo gjithashtu nënkupton zënien dhe ruajtjen e çdo emetimi të mbetur duke përdorur teknologjinë ose duke i balancuar ato me forma kompensimi.

Ne po transformojmë biznesin tonë dhe po gjejmë mundësi të reja, duke ofruar më shumë energji me nivele të ulëta karboni, si p.sh. biokarburantet, hidrogjeni, karikimi për automjetet elektrike dhe energjia elektrike të gjeneruar nga energjia diellore dhe e erës.

Një burrë duke përdorur një njësi karikimi Shell ndërsa një vajzë shikon nga brenda një makine

Arritja e objektivit tonë mund të nënkuptojë që, deri në vitin 2030 të jemi: duke ofruar energji të mjaftueshme të rinovueshme për 50 milionë familje; të operojmë me mbi 2,5 milionë pika karikimi për automjetet elektrike; duke prodhuar tetë herë më shumë karburante me nivele të ulëta karboni; dhe rritjen e sasisë së biokarburanteve dhe të hidrogjenit në karburantet që shesim në 10%, nga 3% që është sot.

Ne jemi duke bashkëpunuar me klientët, bizneset dhe të tjerët për të trajtuar çështjet e emetimeve, duke përfshirë sektorët që janë të vështirë për t'u dekarbonizuar, si aviacioni, transporti, transporti rrugor i mallrave dhe industria. Partneriteti me të tjerët përfshin mbështetjen e politikave qeveritare për të reduktuar emetimet e karbonit, sektor pas sektori. Ne do të vazhdojmë të nxisim modernizimin për të siguruar energjinë më të pastër që u nevojitet klientëve tanë.

Strategjia e Shell për të arritur emetimet neto zero

  • Në tetor 2021 ne vendosëm një objektiv për të reduktuar emetimet absolute me 50% deri në vitin 2030, krahasuar me nivelet e vitit 2016 mbi bazën neto. Ky përfshin të gjitha emetimet në objektivin 1, të cilat vijnë direkt nga operacionet tona, si dhe ato në objektivin 2 që vijnë nga energjia që ne blejmë për të kryer operacionet tona, nën kontrollin tonë operativ.

  • Kjo plotëson objektivat tona për të zvogëluar intensitetin e karbonit (gjurma e karbonit neto) të produkteve të energjisë që shesim, në një hap me shoqërinë. Kjo përfshin objektiva afatshkurtër prej 2-3% deri në vitin 2021, 3-4% deri në vitin 2022, dhe 6-8% deri në vitin 2023 (krahasuar me vitin 2016). Kjo përfshin gjithashtu objektiva afatmesme dhe afatgjata prej 20% deri në vitin 2030, 45% deri në vitin 2035, dhe 100% deri në vitin 2050 (krahasuar me vitin 2016).

  • Ne kemi lidhur pagën e më shumë se 16500 punojësve me objektivin tonë për të zvogëluar intensitetin e karbonit të produkteve tona të energjisë me 6-8% deri në vitin 2023, krahasuar me vitin 2016.

  • Ne besojmë se prodhimi ynë vjetor i naftës arriti kulmin në vitin 2019 dhe presim që prodhimi ynë i përgjithshëm i naftës të bjerë me 1-2% në vit deri në vitin 2030.

  • Ne po investojmë rreth 1 miliardë dollarë çdo vit në energjinë me karbon të ulët, si p.sh. karikimi për automjetet elektrike, hidrogjeni, biokarburantet dhe energjia elektrike e gjeneruar nga energjia diellore dhe e erës. Ne planifikojmë ta rritim këtë në rreth 2 miliardë dollarë, nëse mund të gjejmë mundësitë e duhura tregtare.

  • Ne kërkojmë të kemi akses në kapacitet zënie-ruajtjeje karboni prej 25 milionë tonësh shtesë në vit (CCS) deri në vitin 2035, të barabartë me 25 objekte CCS, në madhësi të njëjtë me pikën tonë në Quest në Kanada.

  • Deri më 2025, do t'i japim fund djegies rutinë të gazit në flake, e cila krijon emetime të karbonit, nga pasuritë Upstream që përdorim.

  • Deri në vitin 2025 presim që ta kemi mbajtur intensitetin e emetimeve të metanit të aseteve të kontrolluara nga Shell në nën 0,2%.