Punëtor mashkull dhe femër me kominoshe të kuqe, kokore dhe kufje mbrojtëse duke ecur

Vlerat tona themelore

Të jetosh sipas vlerave tona kryesore dhe përqendrimi ynë i pareshtur te siguria

Dy gra të ulura në një tryezë duke parë në një kompjuter dhe një tabletë

"Powering Progress" përshkohet nga vlerat tona themelore të sinqeritetit, integritetit dhe respektit për njerëzit dhe fokusi ynë i pareshtur mbi sigurinë.

Parimet e përgjithshme të biznesit të Shell, kodi i sjelljes dhe manuali i etikës dhe i pajtueshmërisë i ndihmojnë të gjithë në Shell të veprojnë në përputhje me këto vlera dhe me ligjet e rregulloret përkatëse.

Ne kemi prezantuar një kornizë të re vendimmarrëse për të siguruar që të vazhdojmë të marrim vendime etike në përputhje me kodin e sjelljes sonë.

Ne bëjmë biznes në një mënyrë të qartë, të hapur, dhe promovojmë transparencën aty ku është e mundur në të gjithë sektorin tonë.

Ruajtja e sigurisë së punonjësve, kontraktorëve dhe komuniteteve vendore është prioriteti ynë kryesor. Ne synojmë të mos dëmtojmë njerëzit dhe të mos kemi rrjedhje në të gjithë aktivitetet tona.

Material i përzgjedhur