Degë e një lumi dhe një kamion i bardhë në një rrugë pylli me pisha me grafik për "Respektimin e natyrës"

Respekti ndaj natyrës

Duke mbrojtur mjedisin, duke reduktuar mbetjet dhe duke dhënë një kontribut pozitiv në biodiversitet

Punonjës i Shell duke mbledhur ujë lumi

Për shumë vite kemi pasur parime dhe standarde udhëzuese që kërkojnë mbrojtjen e mjedisit. Tani po i rrisim ambiciet tona mjedisore dhe po i formojmë ato për të kontribuar në objektivat e zhvillimit të qëndrueshëm të OKB-së.

Ambiciet tona mjedisore përfshijnë mbrojtjen dhe rritjen e biodiversitetit, jetën e florës dhe të faunës që është jetike për planetin. Ne po përqendrohemi gjithashtu në përdorimin e ujit dhe burimeve të tjera në mënyrë më efikase në të gjitha aktivitetet tona, duke ripërdorur sa më shumë prej tyre që të mundemi.

Një burrë dhe një grua duke ecur përgjatë rrëpirave në një pyll

Ne po reduktojmë mbetjet nga aktivitetet tona dhe po rrisim riciklimin e plastikës. Ne po ndihmojmë në përmirësimin e cilësisë së ajrit duke reduktuar emetimet nga aktivitetet tona dhe duke ofruar mënyra më të pastra për transportin dhe sektorin e energjisë.

Puna me partnerët dhe furnizuesit tanë dhe zhvillimi i bashkëpunimeve të reja është thelbësore. Ne do të bashkohemi me të tjerët në gjithë sektorin, qeveritë, klientët tanë dhe zinxhirët e furnizimit, për mbrojtjen e natyrës.

Grumbuj qesesh plastike në një objekt mbeturinash

Ne kemi vendosur ambicie mjedisore për 2030 edhe më tutje, si dhe objektiva afatshkurtër. Ne do të vazhdojmë të kërkojmë mundësi për të shkuar më tej dhe do ta raportojmë përparimin tonë në mënyrë transparente.

Si po e respekton Shell natyrën

  • Deri në vitin 2030, ne do të rrisim sasinë e plastikës së ricikluar në paketimet tona në 30% dhe do të sigurohemi që paketimi që përdorim për produktet tona të jetë i ripërdorshëm ose i riciklueshëm.

  • Ne do të zvogëlojmë sasinë e ujit të pastër të konsumuar në objektet tona, duke filluar me reduktimin e konsumit të ujit të pastër me 15% deri në vitin 2025 krahasuar me nivelet e vitit 2018 në zonat ku ka presion të lartë mbi burimet e ujit të freskët.

  • Ne po synojmë zero mbetje duke rritur ripërdorimin dhe riciklimin në zinxhirët tanë të biznesit dhe të furnizimit.

  • Ne do të demonstrojmë një ndikim të përgjithshëm pozitiv në biodiversitet nga projektet tona të reja në zonat e pasura me biodiversitet, të quajtura habitate kritike. Kjo do të përfshijë investime në ruajtjen dhe marrjen e hapave për të mbrojtur dhe, aty ku është e mundur, për të përmirësuar mjediset vendore.