Raporte dhe botime vjetore

Raporti Vjetor i 2014-ës dhe Formulari 20-F, Raporti i 2014-ës për Qëndrueshmërinë dhe Libri i Investitorëve i 2014-ës mund të gjenden në faqen e raporteve.

Raportimi

Që nga viti 1997 ne kemi raportuar vullnetarisht – në mënyrë të hapur dhe me ndershmëri - për punën dhe rezultatet tona në shoqëri.

Më tepër rreth nesh

Cilët Jemi

Mësoni për njerëzit dhe veprimtarinë tonë, dhe se si u rritëm nga dyqani i vogël në Londrën e rreth 200 viteve më parë.